TIÊU ĐỀ CÁI CỘT

Làm cái cột
Mã căn Diện tích (m2) Hướng  Đơn Giá VND / m2 Tổng Giá
C16-3 400 Đông Nam 21.000.000 6.283.732.000
C16-4 500 Tây Bắc 30.000.000 6.283.732.000

 

n nm nmn mn nb
nmn nmn áaa  bvb
xdsz hbhbh njnj njb ds
nmn nmn áaa  bvb
xcx nb
nb n bnbn  n